Βάπτιση

Οι συγκινήσεις που μας προσφέρουν οι μικροί μας ήρωες είναι αμέτρητες και απίθανες,εμείς είμαστε εδώ για να τις αιχμαλωτίσουμε.

Βάφτιση ονομάζεται ένα από τα επτά τελετουργικά μυστήρια των Χριστιανικών εκκλησιών με χρήση νερού  ως συμβόλου εξαγνισμού, που σηματοδοτεί την εισαγωγή του πιστού στο σώμα της εκκλησίας Η λέξη βάπτισμα προέρχεται από το ρήμα βάπτω/βαπτίζω που σημαίνει «βυθίζω συχνά ή έντονα, βουτάω, καταδύω».

wikipedia.org